SLA Europe styrelseledamöter Bethan Ruddock och Laura Woods kommer både att presentera papers på “Utveckla dina färdigheter på en liten” vid Nya Professionals Conference, organiseras av CILIP karriärutveckling Group, kommer att hållas den 5 juli på University of Sheffield. Temat för konferensen är “Bevisa ditt värde i utmanande tider”. Bethan kommer också att leda en workshop om att använda Twitter för professionella nätverk, och tidiga karriär Conference Award vinnaren Chris Rhodos kommer att leda en paneldiskussion om “Attityder som ger mervärde”.