Noder mai digwyddiad yma nawr yn llawn a bydd unrhyw unigolion cofrestredig pellach yn cael aros ar y rhestr.

Diolch i Nomura, Integreon, 7Ochr a The Times Ariannol rydym wrth ein bodd o allu i ddod i chi yn ddigwyddiad rhwydweithio gwych ar y Teras to ar Nomura yn Llundain pencadlys ar lan Afon Tafwys.

Mae hwn yn gyfle gwych i ddal i fyny gyda chydweithwyr, cymryd mewn golygfeydd eang dros yr Afon a thirnodau lleol eraill wrth fwynhau barbeciw cyfarch a detholiad o win, cwrw a diodydd meddal.
Mae'r niferoedd yn gyfyngedig i 120 Bydd mynychwyr a lleoedd yn cael eu dyfarnu ar sail y cyntaf i'r felin gaiff falu. Bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i aelodau'r CLG.
O ystyried natur y digwyddiad, archebu ymlaen llaw yn hanfodol.
Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim i aelodau SLA a £ 15 i aelodau SLA nad ydynt yn, daladwy ar y drws mewn arian parod neu drwy siec. Os gwelwch yn dda gadarnhau presenoldeb yma.
Amser a Dyddiad:
Dydd Mercher, 11Gorffennaf 2012 o 6pm
Lleoliad:

Teras to,

Nomura International plc

1, Angel Lane,

Llundain

EC4R 3AB
Noddir yn garedig gan: