Nodyn i'ch atgoffa bod gydag wythnos i fynd (dyddiad cau: 24fed o Fedi) ar y CLG 2015 Bwrdd y Cyfarwyddwr pleidleisio, rydym hefyd yn pleidleisio ar ddau newid Is-ddeddfau pwysig:

• Cydnabod y cyd y Cabinet fel corff swyddogol Cymdeithas
• Caniatáu caucuses i gael ei ffurfio yn seiliedig ar ddaearyddiaeth

Mae cysylltiadau i ragor o wybodaeth am y newidiadau Is-ddeddfau ar gael yn
https://www.sla.org/get-involved/election-info/ – Gwybodaeth a chysylltiadau etholiad cyffredinol
http://www.sla.org/governance/bylaws-resource-center/ – O rybudd i'r Aelodau
http://www.sla.org/governance/proposed-unit-structure-change/ – Esboniad gan Swyddogion y Cabinet
http://www.sla.org/governance/leadership-webinars/ – Sesiwn Gwybodaeth: Uned webinar Ailstrwythuro a sleidiau

Peidiwch ag anghofio edrych ar eich junkmail os nad ydych wedi derbyn eich e-bost pleidleisio drwy'r.