Som tidigare VD och Nomineringar ordförande för SLA Europe, Jag skulle vilja be om nomineringar till posten som SLA Europe President Elect för 2018. Rollen som president Elect är en 3 års engagemang; and you will be required to act as Chapter President in 2019 and Past President in 2020. Om du vill ha mer information om den roll, vänligen kontakta oss på e-post nedan.

Vi inbjuder dig nu att ge dina nomineringar för rollen som president Elect,,en,Tidsfristen för inlämning är November,,en,nominations@sla-europe.org,,en 2018. The deadline for submissions is November 10e 2017.

Om du skulle skicka in en nominering eller vill ha mer information, vänligen kontakta oss via nominations@sla-europe.org

 

Tack.
John Coll

SLA Europe Past President