Our thanks to John Coll SLA Europe’s Past President, John is Head of Access at the National Library of Scotland in Edinburgh. Han är ansvarig för alla aspekter av tillgång på biblioteket inklusive läsesals tjänster och förfrågningar, evenemang och utställningar, lärande och uppsökande, and digital access.

 

I attended this conference in London which took place over17/18 October 2017. The ILI Conference is a well-established event and this year was particularly popular. Under 300 delegates were in attendance with a large number from outside the UK. (25 alone from Norway.) ILI is supported by a range of organisations including SLA Europe.

Det fanns ett stort antal samtal under konferensen organiseras kring spårade teman,,en,Nedan följer en smak av några av dessa frågor,,en,State Library of Victoria,,en,Kate Torney gav inledningsanförande på dag ett,,en,Hon är vd för statsbibliotek och intressant,,en,före detta chef för News på ABC Australia,,en,deras vision,,en,Projektet renoveringen sin gamla biblioteket skapa ytterligare offentliga rummet,,en,renoveringen gamla läsesalar och gör det genom en kombination av statliga pengar och fundraising,,en,Den totala kostnaden är 88m ASD med över 20m ASD höjas från icke-regeringskällor,,en,Den State Library påstår sig vara livligare än British Library och Library of Congress med över,,en,miljoner fysiska besök per år,,en,trend tittar,,en. The following provides a flavour of just a few of these topics:

 

  1. State Library of Victoria. Kate Torney gave the keynote speech on day one. She is CEO of the State Library and interestingly, former Director of News at ABC Australia. Their Vision 2020 Project is redeveloping their old library creating additional public space, redeveloping old reading rooms and doing so through a combination of government money and fundraising. The total cost is 88m ASD with over 20m ASD to be raised from non-government sources. The State Library claims to be busier than the British Library and the Library of Congress with over 2 million physical visits per annum.
  2. Framtida klar: trend watching Ken Bicknell Digital Resources Manager at LA County Metropolitan Transport Authority gave an excellent talk on the impact of change and on the Library profession and the need to look at technology trends outwith our profession that may at some stage act as a disruptor. (Blockchain was cited as a possible example.) The talk also had links to some good trendwatching sources for Libraries. The interesting concept of active collections vs hoarders was also discussed in the context of Libraries with many libraries focussing too much on promoting the size of their collections rather than how they were actively used.
  3. UX There were a number of presentations on this topic. These ranged from user-driven space planning at the University of Plymouth and Indiana University-Purdue through to learning from user experience at the University of Hull and the Hellinsborg Public Library in Denmark. Controversially, Plymouth were arguing that you don’t need to conduct surveys (interesting as we are about commence ours) but I wasn’t convinced by their arguments However, there was some good evidence on the benefits of observational studies as well as the range of techniques used with such entertaining terms as the AEIOU framework and love and break-up letters to the Library.
  4. Marketing to Libraries. I attended a couple of sessions here and again, there were some good examples of innovative work. The use of photo narratives at the University of Toronto to convey the journey of the book through the Library and how to use Questionpoint were good examples of simple approaches that helped their social media campaign and one other libraries might wish to adopt.
  5. Storytelling/compelling narrative. More of a theme across a number of talks rather than a specific topic. From the need to sell the vision of the State Library of Victoria to prospective donors to using storytelling as a means of explaining content at the ETH Library in Switzerland there were some good examples of how and why this is a core requirement for libraries.
  6. Use of interactive technology. Detta var en mycket annorlunda session med en interaktiv workshop där deltagarna uppmanades att se och spela med experimentell och befintlig teknik för bibliotek,,en,Dessa varierade från QR / NFC-program men till fyrar och AR,,en,Inte all utrustning fungerade men det var en uppfriskande och annorlunda tillvägagångssätt för att kommunicera användningen av sådan teknik,,en,Vad stod klart var att smartphones kommer att vara viktiga medel för att engagera en stor del av denna teknik och biblioteken måste hålla detta i åtanke när vi planerar framtida utrymmen och tjänster,,en,Forskning Hacks,,en,Andy Tattersall från University of Sheffield och någon som gör en hel del innovativt arbete talade om forsknings hacka,,en,Dessa kurator pedagogiska program för att hjälpa studenter och personal inom forskning,,en. These ranged from QR/NFC applications though to beacons and AR. Not all the equipment worked but it was a refreshing and different approach for communicating the use of such technology. What was clear was that smartphones will be the key means of engaging with much of this technology and libraries need to keep this in mind as we plans future spaces and services.
  7. Research Hacks. Andy Tattersall from the University of Sheffield and someone who is doing a lot of innovative work talked about research hacks. These were curated educational apps to help students and staff in research. Återigen, detta var ett smart och billig innovation för att kommunicera hur man använder viktiga verktyg / apps som kan gynna forskare,,en,Listan över hacka finns på,,en,Slutsats,,en,Detta var en bra konferens med en internationell närvaro,,en,Även om händelsen hade ett starkt fokus på ämnen som används till akademiska bibliotek fanns ett antal samtal som vädjar till andra bibliotek och det var uppenbart från antalet SLA medlemmar deltar arbetar inom olika sektorer,,en,ILI kommer att vara tillbaka i,,en,och det skulle vara värt att hålla detta i åtanke när det gäller framtida konferenser,,en,BIS Forskare,,en,vid RR Donnelly,,en,som vänligt överens om att skriva denna översyn av falska nyheter,,en,denna panel händelse sponsras av,,en,var en tid och informativ en,,en. The list of hacks is available at http://bit.ly/18NiAEa

 

Conclusion

This was a good conference with an international attendance. Although the event had a strong focus on topics of use to academic libraries there was a range of talks that would appeal to other libraries and this was evident from the number of SLA members attending working in differing sectors. ILI will be back in 2018 and it would be worth keeping this in mind in terms of future conferences.