Adolygiad Digwyddiad: Oes gennych chi'r ffeithiau ar Wicipedia?

Cynhaliodd CLG Ewrop ddigwyddiad yn Llyfrgell Genedlaethol yr Alban ar 4 Mawrth 2014, o'r enw "A oes gennych y Ffeithiau ar Wicipedia?". Y siaradwr oedd Ally Crockford, y Wikimedian cyntaf Preswyl yn yr Alban, sy'n gweithio yn y Llyfrgell Genedlaethol yr Alban mewn rôl a noddir gan Sefydliad Wikimedia. Esboniodd Ally ei bod am i roi rhagor o wybodaeth am y Sefydliad Wikimedia a'r hyn y mae'n ei wneud, ac yn clirio i fyny rhai camsyniadau lingering am Wicipedia, sef y wefan chweched mwyaf poblogaidd yn y byd.

Darllen Mwy

Pam y dylech chi wneud cais am y Wobr Datblygiad Proffesiynol Ewrop CLG DP a 2014

Marie Grace Cannon a Ruth Jenkins, cynrychiolwyr a oedd yn noddi i fynychu'r 2013 Cynhadledd Gwybodaeth Perffaith Mai y llynedd, ddweud wrthym beth oedd yn unigryw am y gynhadledd a pham y dylech ystyried gwneud cais am y Wobr Datblygiad Proffesiynol Ewrop CLG DP a 2014 a mynychu y Gynhadledd Gwybodaeth Perffaith 2014

Darllen Mwy

Gwobr Datblygiad Proffesiynol Ewrop CLG DP a 2014

Dyma'r flwyddyn gyntaf y DP a phartneriaeth CLG Ewrop ar y Dyfarniad Datblygiad Proffesiynol. Mae'r wobr wedi cael ei sefydlu i gynorthwyo aelodau CLG yn eu datblygiad proffesiynol gan a hyfforddiant a phwynt cyflwyno barn. Bydd yr enillydd yn cael y cyfle i gynnal gweithdy yn y Gynhadledd Gwybodaeth Perffaith 2014 ar bwnc o'u dewis a bydd yn cael ei mentora drwy'r broses o greu gweithdy gydag aelod CLG profiadol i sicrhau eu bod yn barod ar gyfer eu cyntaf mawr.

Darllen Mwy

Dydd Mawrth 18 Mawrth – Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol

Eleni, rydym yn eto cynnal Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol rhithwir drwy GoToMeeting. Byddem yn annog aelodau i ymuno â ni i glywed uchafbwyntiau 2013, a chyfle i glywed mwy am yr hyn gwirfoddoli yn Ewrop SLA yn golygu. Bydd swm bach o fusnes ffurfiol angenrheidiol ond bydd hefyd yn ffordd o ddiweddaru i chi am weithgareddau'r Chapter dros y flwyddyn, ac yn tynnu sylw at rai o'n cynlluniau ar gyfer 2014.

Darllen Mwy