Mae'r Cynrychiolwyr Rhanbarthol yn grŵp o aelodau sy'n gweithredu fel man galw cyntaf yn eu rhanbarth ar gyfer CLG Ewrop ymchwiliadau sy'n gysylltiedig â. Maent yn hwyluso cyfathrebu rhwng CLG ac Ewrop chymunedau lleol eraill, darparu'r wybodaeth ddiweddaraf am weithgareddau rhanbarthol a allai fod o ddiddordeb i aelodau SLA Ewrop pennod, awgrymu pynciau o drafodaethau a dosbarthu negeseuon hanfodol ar draws rhwydweithiau gwybodaeth lleol, megis datganiadau i'r wasg ar gyfer yr enwebiad ar gyfer y CLG Ewrop gwobrau gynhadledd.

Am restr lawn o gynrychiolwyr ar hyn o bryd, neu wybodaeth am y rôl a sut i wirfoddoli, os gwelwch yn dda cysylltwch â'n Cydlynydd Cynrychiolydd Rhanbarthol John Coll.