New Professionals and Graduates Day

Calling all new and aspiring information and library professionals! Ewrop CLG, BIALL a CLSIG yn falch o wahodd gweithwyr proffesiynol newydd, hyfforddeion graddedig, llyfrgellwyr gyrfaoedd cynnar a myfyrwyr i'w Diwrnod Proffesiynol Newydd a Diwrnod Graddedigion ar y 15fed o Fai ar y cyd,,en,Bydd gweithwyr proffesiynol profiadol o wahanol sectorau o'r proffesiwn yn rhoi cipolwg ar eu rolau a'u gyrfaoedd a rhannu gyrfa,,en 2019. Experienced information professionals from different sectors of the profession will be providing […]

Darllen Mwy

Event Overview by Katherine Allen: Celebrating library super powers at Internet Librarian International for SLA Europe

Event Overview by Katherine Allen: Dathlu pwerau super llyfrgell yn Internet Llyfrgellydd Rhyngwladol ar gyfer CLG Ewrop Diolch i Katherine a gynigiodd yn garedig i ysgrifennu y swydd hon,,en,Katherine Allen yw Cyfarwyddwr Datblygu Busnes Ewropeaidd ar gyfer Wybodaeth Today,,en,ac yn cyhoeddi cylchgrawn Ffrydio Cyfryngau a ILI365,,en,rhyngrwyd,,en; Katherine Allen is European Business Development Director for Information Today, which produces conferences including ILI, Taxonomy Boot Camp London and […]

Darllen Mwy