Dydd Mercher 17 Ebrill - Ewrop SLA, BIALL a CLSIG Diwrnod Agored gyda CLG siaradwyr Ewrop

Ewrop SLA yn falch o gyhoeddi bod SLA Ewrop aelodau'r Bwrdd Simon Barron, Bydd marie Grace Cannon a Sam Wiggins yn siarad yn y CLG Ewrop, BIALL a CLSIG Diwrnod Agored. Simon a Marie wedi rhoi rhagflas byr ynghylch pa bynciau y byddant yn cael eu siarad ar i gynorthwyo gweithwyr proffesiynol newydd.

Darllen Mwy

Adolygiad o CLG 2012 Chicago Gynhadledd gan ECCA enillydd Simon Barron

Simon yn un o enillwyr Gwobrau Gyrfa Cynhadledd Cynnar ar gyfer 2012. Ynghyd â Marie Cannon, Ruth Jenkins, Giles Lloyd-Brown, a Sarah Wolfenden, Simon yn bresennol yn y Gynhadledd CLG blynyddol yn Chicago o 15 i 18 Mis Gorffennaf eleni.

Darllen Mwy

Pam rydym yn gwerthfawrogi y Wobr Gyrfa Gynhadledd Cynnar

Bethan Ruddock, cyd-gadeirydd y Cytundebau Lefel Gwasanaeth Ewrop Gwobrau pwyllgor ac enillydd diweddar o ddyfarniad Rising Star (yn fwy yn ddiweddarach) yn ysgrifennu ar y wobr gynhadledd. Gyda'r dyddiad cau ar gyfer y 2010 CLG Ewrop Gwobrau Gyrfa Cynhadledd Cynnar (ECCAs) tynnu yn nes (31st Jan – still time to get […]

Darllen Mwy