Hvorfor skal du søke om PI og SLA Europe Professional Development Award 2014

Marie Grace Cannon og Ruth Jenkins, delegatene som ble sponset til å delta på 2013 Perfect Information konferansen i mai i fjor, fortelle oss hva som var unikt med konferansen og hvorfor du bør vurdere å søke om PI og SLA Europe Professional Development Award 2014 og deltar på Perfect Information Conference 2014

Les mer

PI og SLA Europe Professional Development Award 2014

Dette er det første året av PI og SLA Europa partnerskap på Professional Development Award. Prisen har blitt satt opp for å hjelpe SLA medlemmene i deres faglige utvikling fra og opplæring og presentere synspunkt. Vinneren vil bli utstyrt med muligheten til å arrangere en workshop på Perfect Information Conference 2014 på et emne for sine valg og vil bli veiledet gjennom workshop prosessen med en erfaren SLA medlem for å garantere at de er klare for sin store debut.

Les mer

Maksimaliserer din personlige Impact

Forrige tirsdag Suzanne Wheatley fra Sue Hill Rekruttering kjørte en faglig utvikling seminar for SLA Europa på “Maksimaliserer din personlige Impact”. Arrangementet var godt besøkt, og på grunn av stor etterspørsel vil bli kjørt på nytt i oktober. Du kan se bilder fra kvelden på […]

Les mer