Liz Blankson-Hemans, Aelod o fwrdd SLA Ewrop a'r Cabinet Pennod CLG-ethol cadeirydd, canmoliaeth a dderbyniwyd yn ddiweddar oddi wrth Anne Caputo, Llywydd SLA. Mae'r Enwi Arlywyddol cael ei roi i aelodau o'r Cyngor Ymgynghorol Cysylltiadau Cyhoeddus.

Mae manylion llawn ar y Cytundeb Lefel Gwasanaeth Pencadlys blog. Llongyfarchiadau, Liz!