David Gurteen

David Gurteen yn ffigwr adnabyddus yn y byd rheoli gwybodaeth. Am nifer o flynyddoedd, mae wedi bod yn teithio o amgylch y byd yn cyflwyno caffis gwybodaeth fel ffordd i ail-ddarganfod y pŵer y sgwrs i gyfnewid gwybodaeth. Yn y cyfweliad, David yn cyflwyno ei hun, a sut y daeth ymwneud â rheoli gwybodaeth. Mae'n esbonio egwyddorion y tu ôl caffis gwybodaeth, a sut y maent yn cynrychioli arf KM mawr, gan gynnwys yn yr amgylchedd busnes. Mae'n cyffwrdd yn fyr ar wahaniaethau diwylliannol yn y ffordd y mae pobl fynd at sgwrs, ac yn ein gwahodd i ymuno ag ef i fyw y profiad yn un o'i weithdy, neu mae'r caffis llawer mae'n rhedeg dros ei gymuned.

I gael gwybod mwy am David, ac i ymuno ei gymuned, edrych i fyny ei wefan, Gwybodaeth Gurteen.

Gallwch gofrestru i dderbyn ei cylchlythyr rheolaidd, neu ddilyn ef ar Twitter.

Ac os ydych yn awyddus i gymryd rhan mewn Caffis Gwybodaeth, Bydd David yn cynnal un ar y Cynhadledd Gwybodaeth Ar-lein ar 29 Tachwedd, ac mewn gweithdy yn Llundain ar 13 Rhagfyr.

[mp3j track="https://sla-europe.org/wp-content/podcasts/SLA_Europe_David_Gurteen_Podcast.mp3"]

Lawrlwythwch y podlediad gyda David Gurteen