Helen Clegg

Helen Clegg yn Gyfarwyddwr Rheoli Gwybodaeth mewn AT. Caffael Kearney yn & Uned Solutions Dadansoddol. Mae gan Helen brofiad helaeth mewn rheoli gwybodaeth ac ymchwil busnes rhyngwladol a enillwyd trwy amrywiaeth o swyddi yn Ewrop gyda top ymgynghoriaethau rheoli strategol a Fortune 500 Gwmni B2B.
Yn y cyfweliad hwn Dennie Heye sgyrsiau i Helen am yr erthygl mae hi'n gyd-ysgrifennodd am greu diwylliant rannu gwybodaeth greu yn AT. Kearney.

Helen yn esbonio sut y dechreuodd y trawsnewid gwybodaeth, y rhwystrau oedd yn rhaid iddynt oresgyn a beth y pileri yn ei strategaeth.

[trac mp3j =”Helen Clegg ar adeiladu culture@SLA_Europe_Helen_Clegg.mp3 gwybodaeth yn effeithiol″]

Lawrlwythwch y podlediad

Lawrlwytho'r erthygl yma