Begära nomineringar till SLA Europe tillträdande ordföranden 2013 | SLA Europe

Letar du efter ett sätt att ta ditt ledarskap till nästa nivå? Eller vet du någon som har utmärkta kunskaper och viljan och strävan att förbereda SLA Europe medlemmar för framtiden?

Om så är fallet, den SLA Europe valberedning inbjuder dig att nominera dig själv eller rekommendera en kollega, att fungera som President Elect i juni 2013, och bli president i januari 2014, av SLA: s europeiska kapitel.

Bland de attribut som kommittén anser vara viktiga för kandidater till detta professionellt givande volontär möjlighet är:

• En effektiv nätverkare och kommunikatör (lyssnare och talare)

• En innovativ tänkare, lösningsorienterad

• En ambassadör för SLA Europa och den information som industrin.

Ytterligare information kan vara ses här, eller så kan du kontakta valberedningen.
Nomineringar ska skickas till kommittén (