CLG 2014 yn dechrau ar ddydd Sul y 8 Mehefin ac isod mae crynodeb o aelodau CLG Ewrop a fydd yn wobrau neu anrhydeddau siarad neu dderbyn yng Nghynhadledd CLG eleni.

Digwyddiadau:

Gwobrau:

Efallai y CLG Ewrop Aelodau hefyd yn dymuno i ddod draw i'r Cyfarfod Pennod cabinet i glywed am faterion ehangach a allai effeithio ar y bennod ar y dydd Llun am 5.30pm. Bydd CLG Ewrop yn cael eu cynrychioli gan Don Roll a Samuel Wiggins fel Llywydd a Llywydd-ethol.