Tracy-Maleeff-3003091-220

Tracy Z. Maleeff yw ein gwestai yn y bennod hon o'r podlediad CLG Ewrop. Tracy enillodd y cyntaf Gwobr Dow Jones Innovate ac ef yw cadeirydd y gynhadledd ar gyfer y gynhadledd CLG mewn ar hyn o bryd 2015. Hi yw rheolwr adnoddau llyfrgell yn Duane Morris LLP yn Philadelphia ac mae'n aelod gweithgar CLG. Yn y cyfweliad, Dennie Heye siarad â Tracy am yr hyn y gallwn ei wneud i ddod yn fwy arloesol, pam Tracy mor angerddol am CLG a'r hyn sy'n newydd a chyffrous ar gyfer y gynhadledd flynyddol y flwyddyn nesaf!

Gallwch wrando ar y cyfweliad podlediad.