Enwebiadau ar gyfer sefyllfa Arlywydd SLA Ewrop Ethol ar gyfer,,en,bydd gofyn ichi weithredu fel Llywydd Etholiadol,,en,gweler y cylch gorchwyl ar,,en,Gwefan Pwyllgor Enwebiadau SLA Europe,,en,neu mae croeso i chi gysylltu â mi yn y cyfeiriad e-bost pwyllgor enwebiadau isod,,en,Os hoffech chi gyflwyno enwebiad ar gyfer rôl yr Arlywydd Etholiadol,,en,anfonwch e-bost ato,,en,Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw,,en,Dydd Llun 22 Hydref,,en 2019

Annwyl bawb,
Fel Cyn-Lywydd a Chadeirydd Enwebiadau ar gyfer CLG Ewrop, Hoffwn ofyn am enwebiadau ar gyfer swydd CLG Ewrop Llywydd Etholedig ar gyfer 2019. Rôl Llywydd Etholedig yn 3 Ymrwymiad blwyddyn – you will be required to act as President Elect in 2019, Pennod Llywydd yn 2020 and Past President in 2021. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y rôl, please see the terms of reference on the SLA Europe Nominations Committee webpage or feel free to contact me at the nominations committee email address below.
If you would like to submit a nomination for the role of President Elect 2019 please email it to .

The deadline for submissions is Monday 22nd October 2018.

Dymuniadau gorau,

Marie