Conference Planning Committee

Stephen Phillips
Ordförande för konferenskommittén

Stephen Phillips är en SLA-stipendiat och tidigare president för SLA Europe. Han startade nyligen SmartIM, ett oberoende konsultföretag för informationshantering. Han var chef för Global Business Information Services på Morgan Stanley i över 25 år.

LinkedIn
Tsveta Rafaylova
Konferensordförande

Tsveta Rafaylova är forskningsbibliotekarie vid informationsserviceavdelningen för mellanklassredovisningsföretaget RSM, tidigare känd som Baker Tilly. Hon avslutade sin magisterexamen i biblioteks- och informationsstudier vid University College London i 2020 och har en magisterexamen i engelsk litteratur från University of Glasgow, som hon tog examen från 2017.

Tsveta vann Student och tidig karriär och deltog i den inledande SLA Europakonferensen i Cambridge i 2019. Hon var också en av tre ECCA-vinnare som deltog i 2020 virtuell SLA-konferens.

John Coll
Skottland & Programme Consultant for SLA Europe Conference

John Coll är Associate Director of Access at the National Library of Scotland and previous Past President of SLA Europe (2016) - you can read his interview here. John has also recently been awarded the 2020 SLA Fellow, in recognition of his service and involvement with the association.