AGM

Tu nájdete správy a zápisnice z predchádzajúcich AGM pre SLA Europe, s akýmikoľvek nadchádzajúcimi valnými zhromaždeniami alebo zasadnutiami správnej rady uvedenými na zozname náš kalendár udalostí s podrobnosťami o prístupe zverejnenými bližšie k dátumu schôdze.

AGM 2020 Doklady

Čoskoro doplníme

AGM 2019 Doklady

Čoskoro doplníme

AGM 2018 Doklady

AGM 2017 Doklady

AGM 2016 Doklady

AGM 2015 Doklady

AGM 2014 Doklady

AGM 2013 Doklady

AGM 2012 papiere