Počiatky kariéry a výbor Awards | SLA Europe

Počiatky kariéry a výbor Awards

Cath Jenkins
Ocenenie stoličky

Catherine Jenkins pracuje ako projektový manažér v oblasti zdravotnej gramotnosti v NHS knižnici a znalostných službách v North East London Foundation Trust (NELFT). Je držiteľom titulu PGCert v odbore Informačné vedy na City University a v súčasnosti študuje doktorát v oblasti zdravotnej gramotnosti na London South Bank University.. Jej výskum sa zameriava na potenciál knižníc ako priestorov vedúcich k rozvoju kritickej zdravotnej gramotnosti a obhajoby zdravia u detí..

Cath tiež pracuje ako asistent výroby pre špecializovaného akademického vydavateľa kníh a časopisov s otvoreným prístupom. Bola 2019 príjemca ceny konferencie o skorej kariére (ECCA) a toho roku sa zúčastnil konferencie SLA v Clevelande, kde bola inšpirovaná zasadnutiami o sociálnej spravodlivosti.

Shaun Kennedy
Študent a predseda nových profesií