Valberedning

Nomineringskommittén ser till att SLA Europe-styrelsen och kommittéerna är lämpliga för syftet, and ensure transparency around Executive Board elections. This committee is chaired by the Past President, with the current President and one former member of the SLA Europe Board.

Kontakt:

Penny Urlaka
Valberedningens ordförande / Tidigare president (2007/8)

Penny Leach är en upphandlingsspecialist inom hantering av elektroniska informationsresurser och hanterar för närvarande leverantörsrelationer för affärsinformationstjänster vid Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling.

Seema Rampersad
Tidigare president (2020)

Ursprungligen från Trinidad & Tobago, Seema Rampersad works as Senior Business Researcher and Service Manager, in the Business and IP Centre, at The British Library. She has also worked for the Intelligence Unit at the Greater London Authority and for PricewaterhouseCoopers in their Business Information Centre for many years. Seema is an advocate for traditional library and information services and skills, but maintains an interest in social media and multimedia as business and professional development tools for managing and delivering information and knowledge.

Simon Burton
Tidigare president (2019)

Simon Burton är VD och medstifter av CB Resourcing, a leading knowledge & information management recruitment business.

Simons arbete med SLA Europe inkluderar både samarbete med kommersiella partners och 2019 Ordförandeskap.