Valberedning | SLA Europe

Valberedning

Nomineringskommittén ser till att SLA Europe-styrelsen och kommittéerna är lämpliga för syftet, and ensure transparency around Executive Board elections. This committee is chaired by the Past President, with the current President and one former member of the SLA Europe Board.

You can access the SLA Europe terms of reference för ytterligare information.

Kontakt:

Penny Urlaka
Valberedningens ordförande / Tidigare president (2007/8)

Penny Leach är en upphandlingsspecialist inom hantering av elektroniska informationsresurser och hanterar för närvarande leverantörsrelationer för affärsinformationstjänster vid Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling.

Simon Burton
Tidigare president (2019)

Simon Burton är VD och medstifter av CB Resourcing, a leading knowledge & information management recruitment business.

Simons arbete med SLA Europe inkluderar både samarbete med kommersiella partners och 2019 Ordförandeskap.

Katharine SCHÖPFLIN
Tidigare president (2018)

Katharine SCHÖPFLIN  har arbetat inom företagssektorn sedan 1996 inom sektorer inklusive media, statliga och icke-vinstdrivande och roller som spänner från forskare till taxonomisten. På senare tid har hon arbetat som kunskapschef för organisationer, till exempel House of Commons och Medical Defense Union. Hon publicerar regelbundet i informationspressen och är redaktör för En handbok för företagsinformation Professionals (Fasett Publishing, 2014).