Valberedning

Nomineringskommittén ser till att SLA Europe-styrelsen och kommittéerna är lämpliga för syftet, and ensure transparency around Executive Board elections. This committee is chaired by the Past President, with the current President and one former member of the SLA Europe Board.

Kontakt:

Penny Urlaka
Valberedningens ordförande / Tidigare president (2007/8)

Penny Leach är en upphandlingsspecialist inom hantering av elektroniska informationsresurser och hanterar för närvarande leverantörsrelationer för affärsinformationstjänster vid Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling.

Seema Rampersad
Tidigare president (2020)

Ursprungligen från Trinidad & Tobago, Seema Rampersad arbetar som Senior Business Researcher och Service Manager, i Affärs- och IP-centrum, på The British Library. Hon har också arbetat för underrättelseenheten vid Greater London Authority och för PricewaterhouseCoopers i deras Business Information Center i många år. Seema är en förespråkare för traditionella bibliotek och informationstjänster och färdigheter, men upprätthåller ett intresse för sociala medier och multimedia som affärs- och professionella utvecklingsverktyg för att hantera och leverera information och kunskap.

Simon Burton
Tidigare president (2019)

Simon Burton är VD och medstifter av CB Resourcing, a leading knowledge & information management recruitment business.

Simons arbete med SLA Europe inkluderar både samarbete med kommersiella partners och 2019 Ordförandeskap.