Regionala representanter

De regionala företrädare är en grupp medlemmar som fungerar som en första anhalten i regionen för SLA Europe relaterade frågor. De underlättar kommunikationen mellan SLA Europa och andra lokala samhällen, tillhandahålla uppdateringar om regional verksamhet som kan vara av intresse för SLA Europe kapitel medlemmar, föreslå ämnen av diskussioner och distribuera viktiga meddelanden över lokala informationsnätverk, såsom pressmeddelanden för nominering för SLA Europakonferensen utmärkelser.

För en fullständig lista över aktuella representanter, eller information om den roll och hur man volontär, vänligen kontakta vår regionala representant Coordinator John Coll.