Previous Winners

Mae Gwobr Gyrfa Cynnar Gynhadledd – Previous Winners

About the Early Career Conference Award (ECCA)

Y Gyrfa Cynnar Gwobr Cynhadledd (ECCA) ei sefydlu yn 2007. Pwrpas y wobr yw rhoi cyfle i'r rhai hynny ar ddechrau eu gyrfa i fynychu Cynhadledd Flynyddol CLG, ac yn elwa ar y cyfleoedd rhwydweithio sydd ar CLG a SLA Ewrop yn darparu.

The Early Career Conference Award is administered by the Early Careers and Awards Committee and is open to individuals within the profession with less than five years experience.

Previous Winners

2020 – Virtual

Ar gyfer y 2020 Cynhadledd, we liaised with the Legal Division, Science and Technology Division, as well as the Leadership and Management Development (DARh) to offer three ECCA awards.

Y 2020 Enillwyr ECCA were:

 • Fiona Lacey
 • Jake Hearn (also winner of the Diane K. Foster Memorial Award)
 • Tsveta Rafaylova

2019 – Cleveland

Catherine Jenkins is co-sponsored by the Legal Division. Catherine is a Health Literacy Project Manager embedded in NHS library and knowledge services. She runs information drop-ins at public libraries and is passionate about access to research. She is currently studying part-time on the MSc Information Science course at City, Prifysgol Llundain. Prior to joining the NHS she worked in open access publishing with a focus on Creative Commons licensing and compliance with funder policies in metadata and on the printed page. Her professional interests include the ethics of open access business models and the representation of minority languages in knowledge organisation systems.

2018 – Baltimore

Eleanor Matthewson is co-sponsored by the Legal Division. Eleanor is a Legal and Business Research Officer at global law firm HFW. She has responsibility for the firm’s global information training programme, which includes organising and delivering training sessions and the creation and development of the library’s online training and guidance modules and documentation. Eleanor completed her MA at UCL before joining HFW in 2016 and has previously worked at Norton Rose Fulbright and Central Saint Martin’s. Eleanor’s reflections on the conference in Baltimore were posted on the SLA Europe blog.

Bethany Sherwood is co-sponsored by the Academic Division. Bethany is currently studying part-time for the Information Science MSc at City, Prifysgol Llundain, and works as a Library Assistant at the English Faculty Library, Prifysgol Caergrawnt. Cyn hyn, Bethany read English Literature at Murray Edwards College, Caergrawnt, graduating in 2014. Bethany’s reflections on the conference in Baltimore were posted on the SLA Europe blog.

2017 – Phoenix

Amy Stubbing is co-sponsored by the Academic Division. Amy is the Customer Care (Collections) Coordinator at Royal Holloway University, which combines two significant interests for her in the field: collection management and user engagement. She recently graduated from Robert Gordon University with an MSc in Library and Information Studies after studying via distance learning while working at the London Library and Hurstpierpoint College library respectively. Amy has a strong background in policy development, addysgu, and raising awareness in the care system which has fed into her work as a librarian. Her dissertation considered the positive benefits that libraries can have on the life outcomes of care experienced young people. Darllenwch Amy’s reflections on the conference in Phoenix.

Ruth MacMullen is co-sponsored by the Legal Division. Ruth is the Copyright & Licences Officer at York St John University. She completed her MA Information and Library Management in September 2012, and is currently studying for an LLM in Intellectual Property Law at The University of Edinburgh. Her professional interests include rights and reuse of copyright material, accessibility and access to information, and scholarly communications publishing and licensing. She is a member of the Libraries and Archives Copyright Alliance, and the Universities UK Copyright Working Group. Ruth’s reflections on the conference were also posted to the SLA Europe blog.

2016 – Philadelphia

Helen Monagle is co-sponsored by the Academic Division. Helen is a Serials Librarian at Manchester Metropolitan University. She successfully completed Chartership in July 2015 and graduated with a master’s degree in Library and Information Management from Manchester Metropolitan University. Helen’s interests include cataloguing, UX, facilitating access to e-resources, statistics and development opportunities for new professionals. She is one of the co-founders of NLPN, a network for new and aspiring library professionals. Helen’s reflections on the SLA conference were posted to the SLA Europe blog.

Helen Doyle is co-sponsored by the Legal Division. Helen obtained her undergraduate degree in Classics from Cambridge University in 2008 before working as a graduate trainee at Lincoln’s Inn. She then received an MA in Librarianship and Information Studies from UCL in September 2011, whilst undertaking Library Assistant work at Inner Temple. She joined the Library and Information Services team at Norton Rose Fulbright as an Information Officer in March 2013. Helen also has an interest in cataloguing. She has been Treasurer of CILIP’s Catalogue & Index Group for three years and combined this with her interest in law at the 2015 BIALL gynhadledd, where she gave a paper on the latest cataloguing standards and their application to law libraries. Helen’s thoughts on the SLA conference were also posted to the SLA Europe blog.

Matthias Ammon is co-sponsored by the Science-Technology Division and receives the Diane K. Foster Memorial Award. Matthias is a Library Services Administrator in the Department of Engineering at the University of Cambridge, having previously worked in several other libraries across the University and as a school librarian. He is currently studying for an MA in Information and Library Studies via distance learning at Aberystwyth University.

2015 – Boston

Neasa McHale is the Library Assistant at Mason Hayes & Cwmni cyfreithiol Curran. Mae ganddi gradd baglor mewn Saesneg a Hanes o St. Coleg Padrig, Prifysgol Dinas Dulyn a graddiodd gyda gradd meistr mewn Astudiaethau Llyfrgell a Gwybodaeth o Goleg Prifysgol Dulyn yn 2013. Neasa was co-sponsored by the Is-adran Gyfreithiol.

Sarah Hume is a final year part-time student at University College London, studying for her MA in Library and Information Studies. She is a part time library assistant at the Geological Society of London and at the London Library, yn awdur cyfrannu i Darnia Ysgol Llyfrgelloedd, a Chadeirydd y Pwyllgor Cenedlaethol o Fyfyrwyr CILIP yn. Sarah was co-sponsored by the Competitive Intelligence Divison.

2014 – Vancouver

Michelle Bond yn llyfrgellydd gyfadran dan hyfforddiant ym Mhrifysgol Hope Lerpwl gyda diddordebau mewn addysgu llythrennedd gwybodaeth, darllen a defnyddio cyfryngau cymdeithasol mewn addysg uwch. Ar ôl graddio diweddar o'r iSchool ym Mhrifysgol Sheffield, Ysgrifennodd Michelle ei thraethawd hir ar ddarllen hamdden mewn llyfrgelloedd academaidd. Michelle yw gan y noddir gan y cyd Adran Academaidd.

Rosie Hare yn gweithio yn y tîm E-Ddysgu fel Hwylusydd Digidol yng Ngholeg Middlesbrough ac yn astudio tuag at MSc mewn Astudiaethau Gwybodaeth a Llyfrgell trwy ddysgu o bell ym Mhrifysgol Robert Gordon, Aberdeen. Rosie yw gan y noddir gan y cyd Arweinyddiaeth & Is-adran Rheoli. Rosie’s reflections on the conference were published to the SLA Europe blog in two parts: Rhan 1 a Rhan 2.

Lindsay Robinson yn y Llyfrgellydd Caffaeliadau yn Llyfrgell y Gyfraith Bodley, lle mae hi wedi gweithio mewn amrywiaeth o rolau ers ymuno fel Llyfrgell Hyfforddai Graddedig yn 2007. Roedd Lindsay Dyfarnwyd MSc mewn Astudiaethau Llyfrgell a Gwybodaeth o Brifysgol City yn 2011. Lindsay yw gan y noddir gan y cydIs-adran Gyfreithiol (a gefnogir ganJones McClure Publishing)

2013 - San Diego

Penny Andrews yn actifydd, awdur, perfformiwr (Radio 4, Glastonbury), cerddor (Radio 1, Lledred, Di-wifr), cynhyrchydd a gadget freak. Ar hyn o bryd yn gweithio fel y Llyfrgell Graddedig dan Hyfforddiant yn Leeds Metropolitan University. Mae'n drefnydd Camp Llyfrgell, Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Llysgennad, a pharlys yr ymennydd sbrintiwr. Ei noddi ar y cyd gan y geiniog Arweinyddiaeth & Is-adran Rheoli.

Lizzie Caperon yn llyfrgellydd pwnc ym Mhrifysgol Leeds sy'n ymwneud â gwybodaeth addysgu llythrennedd, datblygu tiwtorialau ar-lein, rheoli casgliadau a chysylltu ag adrannau academaidd. Lizzie hefyd yn cwblhau traethawd hir Meistr ar dechnolegau symudol mewn llyfrgelloedd. Ei noddi ar y cyd gan y Lizzie Fferyllol & Is-adran Technoleg Iechyd.

Lauren Lawler yw'r Rheolwr Gwasanaethau Gwybodaeth Cynorthwyol yn A&L Cyfreithwyr Goodbody yn Nulyn. Mae ganddi radd baglor mewn Saesneg a gradd meistr mewn Astudiaethau Llyfrgell a Gwybodaeth o Goleg Prifysgol Dulyn, a diploma ôl-raddedig mewn Cysylltiadau Cyhoeddus gan y Sefydliad Fitzwilliam. Ei noddi ar y cyd Lauren gan Is-adran Gyfreithiol (a gefnogir gan Jones McClure).

Laura Williams wedi gweithio fel gwybodaeth broffesiynol yn y sector cyfryngau ers graddio o Brifysgol Sheffield yn 2011 gyda MA mewn Llyfrgellyddiaeth. Gweithiodd Laura yn y llyfrgell cyfryngau yn ITV fel Cyfryngau Cydlynydd Logisteg sy'n gyfrifol am ddarparu cynnwys rhaglenni ar dâp ar draws y sefydliad ar gyfer darlledu. Ei noddi ar y cyd gan Laura Busnes & Is-adran Cyllid.

2012 - Chicago

Simon Barron Graddiodd o Brifysgol Fetropolitan Manceinion yn 2010 gydag MA mewn Rheoli Llyfrgelloedd a Gwybodaeth. Yn dilyn gwaith ar gyfer Nord Anglia Addysg fel Llyfrgellydd Cynorthwyol yn y Sefydliad Fyddin Coleg llyfrgell ar gyfer Milwyr Iau, Simon ymgymerodd â rôl E-adnoddau Cyd-gysylltydd ym Mhrifysgol Durham Llyfrgell. Simon ei noddi ar y cyd gan yr Is-adran Gwyddoniaeth-Thechnoleg (Gwobr K International Diane Foster Teithio i Fyfyrwyr)

Marie Cannon wedi ymrestru ar hyn o bryd ar y Llyfrgell a Gwybodaeth MA Astudiaethau chwrs yng Ngholeg Prifysgol Llundain, ac yn gweithio fel Cynorthwy-ydd Llyfrgell yn Ysgol Fusnes Llundain. Cyn hyn, Marie yn gweithio fel Cynorthwy-ydd Llyfrgell Graddedig yn Norton Rose LLP. Marie ei noddi ar y cyd gan yr Adran Gyfreithiol (a gefnogir gan Jones McClure).

Ruth Jenkins wedi ymrestru ar hyn o bryd ar y cwrs MA Llyfrgellyddiaeth ym Mhrifysgol Sheffield, yn dilyn hyfforddai graddedig yn Llyfrgell Bodleian Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Rhydychen. Ruth hefyd wedi gweithio fel cynorthwy-ydd llyfrgell mewn llyfrgell gyhoeddus a Dyfnaint Gwasanaeth Llyfrgell Ysgolion. Ruth ei noddi ar y cyd gan yr Is-adran Busnes a Chyllid.

Giles Lloyd-Brown yn Uwch Gynorthwyydd Llyfrgell ym Mhrifysgol Caerdydd Llyfrgell Iechyd. Graddiodd o Brifysgol Aberystwyth yn 2012 gyda MScEcon mewn Astudiaethau Gwybodaeth a Llyfrgell, lle'r oedd ei draethawd hir oedd ar ddylanwad ar y we 2.0 ar OPACs llyfrgell academaidd. Giles ar hyn o bryd yn ymgymryd Siartredig o CILIP. Giles ei noddi ar y cyd gan yr Is-adran Technoleg Fferyllol ac Iechyd.

Sarah Wolfenden Graddiodd o Goleg Prifysgol Llundain gyda MA mewn Astudiaethau Llyfrgell a Gwybodaeth yn 2008. Ers hynny, mae hi wedi gweithio fel Ymgynghorydd Addysg Uwch yng Ngholeg Kingston, goruchwylio rhedeg y Ganolfan Addysg Uwch sy'n darparu ar gyfer tua 1800 myfyrwyr. Sarah ei noddi ar y cyd gan y Arweinyddiaeth & Is-adran Rheoli.

2011 - Philadelphia

Chris Cooper yn Arbenigwr Gwybodaeth yn y Grŵp Penrhyn Asesu Technoleg, lle mae'n arbenigo mewn asesiadau technoleg iechyd. Chris Graddiodd o Goleg Prifysgol Llundain yn 2009 gyda MA mewn Astudiaethau Gwybodaeth, ac ar hyn o bryd yn dilyn cwrs PhD yng Ngholeg y Brenin Llundain. Cafodd Chris ei noddi ar y cyd gan Gymdeithas Fferyllol & Is-adran Technoleg Iechyd.

Natalia Madjarevic Graddiodd o Goleg Prifysgol Llundain yn 2009 gyda MA mewn Astudiaethau Llyfrgell a Gwybodaeth. Cyn hyn, Natalia wnaeth hyfforddeiaeth yn y Guardian & Ymchwil Observer a'r Adran Gwybodaeth. Ar hyn o bryd mae hi'n gweithio yn Queen Mary Prifysgol Llundain fel Cynorthwy-ydd Gwybodaeth - Gwasanaethau Electronig. Natalia ei noddi ar y cyd gan y Busnes & Is-adran Cyllid.

Ned Potter gweithio ym maes digido ym Mhrifysgol Leeds. Ned Graddiodd o Brifysgol Northumbria yn 2009 gyda MSc mewn Technoleg Gwybodaeth a Rheoli Llyfrgell. Ned yn broffesiynol yn weithgar iawn, ac yn sylfaenydd y Rhwydwaith Proffesiynol LIS Newydd (LISNPN). Ned ei noddi ar y cyd gan y Arweinyddiaeth & Is-adran Rheoli.

Samuel Wiggins wedi ymrestru ar hyn o bryd ar y cwrs MA Llyfrgellyddiaeth ym Mhrifysgol Sheffield, lle mae'n bwriadu ysgrifennu ei draethawd ar 'effaith cyflog-wal a modelau busnes sy'n newid ar reoli gwybodaeth mewn cwmnïau cyfreithiol'. Cyn cychwyn ei MA, Samuel oedd hyfforddai graddedig yn Norton Rose LLP. Samuel ei noddi ar y cyd gan yr Adran Gyfreithiol.

2010 - New Orleans

The ECCA Winners for 2010 were:

 • Philip Gatzke
 • Chris Rhodes

2009 - Washington

The ECCA Winners for 2009 were:

 • Sara Batts
 • Annie Richens
 • Bethan Ruddock
 • Laura Woods

2008 - Seattle

The ECCA Winners for 2008 were:

 • Hannah Lewin
 • Sarah Hammond
 • Emma Dhesi
 • Sandy Peterson

2007 - Denver

The ECCA Winner for 2007 Roedd Verena Ar.