ECCAS - poradenstvo pre žiadateľov

Ak chcete pomôcť s ECCA aplikácie, we have provided tips for referees and general advice for applications.

Tipy pre rozhodcov

Rozhodca nám mal povedať, prečo si myslíte, že žiadateľ bude dobrým kandidátom pre udelenie. Tie by sa mali zamerať na to, čo prospieva si myslíte, že kandidát bude ťažiť z účasti na SLA konferencie, a post-ocenenie príležitosť pracovať s SLA Europe doske.

  • Nie je potrebné písať veľké množstvo: 400-800 slová by mali byť dokonale dostatočné
  • Prosím, necíti povinnosť napísať formálne!
  • Prosím, aby sa jasne svoj vzťah so žalobkyňou (e.g. supervisor, manažér, fomer kolega)
  • Uveďte prosím konkrétne príklady pre ilustráciu uchádzačov vhodnosť
  • Prosím, komentár na konkrétne oblasti profesionálneho záujmu na kandidáta
  • Máme záujem o všetky aspekty kandidáta profesionálnym zapojením. Ak môžete komentovať na ich zapojenie ouside práce / štúdia, prosím

Všeobecné rady a informácie pre žiadateľov

Žiadosti sú posudzované porotou, skladajúci sa z členov SLA Európy rady a zástupcov z co-sponzorských divízií. Aspoň jeden predchádzajúci ECCA víťaz je zvyčajne vyzvaný, aby pomoc s posudzovaní.

Dôrazne odporúčame, aby žiadatelia mať čas prečítať všetky dostupné informácie, ktoré im. Vyhlásenie a odporúčacie listy by mali byť vyrábané špeciálne pre vašu aplikáciu. Odporúčame tiež, že ste na mieru vašej CV / životopis označte najdôležitejšie informácie, na podporu vašej žiadosti. Životopisy môže byť poznámka, a nepotrebujú, aby sa zmestili na jeden list A4.

Odporúčame, aby ste meno, ktoré rozdelenie by ste chceli byť podporovaná, a prečo.

Nechceme od vás vyžadovať obsahovať fotografiu s aplikáciou.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa odporúčaní, please don’t hesitate to contact the alebo Prezident SLA Európy.