Cwrs Sylfeini Cyfreithiol BIALL

Cwrs Sylfeini Cyfreithiol BIALL

Mae archebu bellach ar agor ar gyfer y 2021-22 Cwrs Sylfeini Cyfreithiol BIALL.

Cwrs ar-lein yw hwn a gyflwynir ar y cyd â Phrifysgol San Steffan a fydd o ddiddordeb arbennig i newydd-ddyfodiaid i'r proffesiwn gwybodaeth gyfreithiol.

Mae'r cwrs yn darparu sylfaen ar gyfer cysyniadau cyfreithiol i lyfrgellwyr, rheolwyr gwybodaeth a gweithwyr gwybodaeth. Nid yw'n gwrs ar sut i gynnal ymchwil gyfreithiol, ond yn hytrach ffordd o fynd i'r afael â'r cysyniadau a'r derminoleg a ddefnyddir yn y proffesiwn cyfreithiol, gan roi gwell dealltwriaeth i chi o'r gyfraith yng Nghymru a Lloegr a sut y cafodd ei chymhwyso mewn amrywiol feysydd pwnc. Gwyliwch y fideo hon i gael mwy o wybodaeth.

Ymhlith y pynciau dan sylw mae: System Gyfreithiol Lloegr, Contract, Crime, Cyflogaeth, Busnes, Cyfraith Mewnfudo a mwy. Mae'r cyfranogwyr yn ymdrin â chwe phwnc craidd cyn gwyliau'r Nadolig ac yna'n dewis pa fodiwlau dewisol yr hoffent eu cymryd yn y flwyddyn newydd. Mae'n angenrheidiol cymryd o leiaf bedwar modiwl dewisol i'w pasio ond gall myfyrwyr gymryd hyd at 11. Mae darlithoedd fideo gyda chyflwyniadau sleidiau yn cael eu rhyddhau bob wythnos gyda chwestiynau amlddewis i solidify dysgu a chyfle i sgwrsio gyda chyd-fyfyrwyr ac arweinydd y cwrs trwy'r amgylchedd dysgu rhithwir.

Mwy o wybodaeth (ac amserlen cwrs enghreifftiol) ar gael ar y BIALL wefan.

Mae'r cwrs yn agored i aelodau a rhai nad ydynt yn aelodau o BIALL.

Cyfradd aelod BIALL: £ 535

Cyfradd nad yw'n aelod: £ 590

Mae bwrsariaeth ar gael ar gyfer y cwrs hwn. Gweler y BIALLBwrsariaethau tudalen am fanylion.

Mae'r cwrs yn cychwyn ganol mis Hydref 2021. Ar yFfurflen archebu cofiwch gynnwys eich (neu sefydliad eich sefydliad) Rhif aelodaeth BIALL i sicrhau eich cyfradd ostyngedig.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 24 Medi.

The event is finished.

Dyddiad

11 Aug 2021 - 24 Sep 2021
Expired!

Amser

8:00 ar y - 6:00 pm

Amser Lleol

  • Ardal Amser: America/New_York
  • Dyddiad: 11 Aug 2021 - 24 Sep 2021
  • Amser: 3:00 ar y - 1:00 pm

Trefnydd

BIALL