Centrum zdrojov

Vaše členstvo v SLA Europe vám dáva prístup nielen k skvelým možnostiam učiť sa a vytvárať siete na našich podujatiach, ale aj na množstvo online, tlačiť, and digital resources to support you within your role and wider information and library profession.

Ďalej je uvedená zbierka rôznych zdrojov SLA Europe z našich rôznych podujatí, prednášky hostí, webináre, a návrhy od našich členov. Nezabudnite si pozrieť hlavnéZhromažďovanie zdrojov HLA SLA príliš!

Coronavirus Hub

Tvárou v tvár bezprecedentnej zdravotnej a hospodárskej kríze, toto špecializované centrum zhromažďuje informácie a zdroje na podporu našich členov.

Kariérne centrum

If you’re new or a seasoned pro, zhromaždili sme rôzne rady, vedenie, a tipy, ako začať alebo ísť vpred.

Publikácie SLA

Nájdete naše rôzne dokumenty týkajúce sa riadenia, AGM zápisnice a správy, ako aj tlačené materiály z podujatí SLA Europe, konferencie, náš archivovaný spravodaj, a viac.

Webináre

Zoznámte sa s našimi minulými webinármi, pokrývajúce najnovšie diskusie a technické novinky, ako aj kariérne poradenstvo pre odborníkov v oblasti knižnice a informácií.