Centrum zdrojov

Vaše členstvo v SLA Europe vám dáva prístup nielen k skvelým možnostiam učiť sa a vytvárať siete na našich podujatiach, ale aj na množstvo online, tlačiť, a digitálne zdroje, ktoré vás podporia v rámci vašej úlohy, a širšie informačné a knižničné povolanie.

Ďalej je uvedená zbierka rôznych zdrojov SLA Europe z našich rôznych podujatí, prednášky hostí, webináre, a návrhy od našich členov. Nezabudnite si pozrieť hlavnéZhromažďovanie zdrojov HLA SLA príliš!

Coronavirus Hub

Tvárou v tvár bezprecedentnej zdravotnej a hospodárskej kríze, toto špecializované centrum zhromažďuje informácie a zdroje na podporu našich členov.

Kariérne centrum

Ak ste nový alebo skúsený profesionál, zhromaždili sme rôzne rady, vedenie, a tipy, ako začať alebo ísť vpred.

Publikácie SLA

Nájdete naše rôzne dokumenty týkajúce sa riadenia, AGM zápisnice a správy, ako aj tlačené materiály z podujatí SLA Europe, konferencie, náš archivovaný spravodaj, a viac.

Webináre

Zoznámte sa s našimi minulými webinármi, pokrývajúce najnovšie diskusie a technické novinky, ako aj kariérne poradenstvo pre odborníkov v oblasti knižnice a informácií.