Akcia

SLA Europe hostí a organizuje rôzne podujatia po celý rok, často v spolupráci s iné informačné a knižničné organizácie. Okrem týchto udalostí, pravidelne tiež hostíme Summer Soirto jee ako strednodobá sieťová udalosť, Deň kariéry pre nových a začínajúcich absolventov, a zimný kvíz na zahriatie na záver roka vo veľkom štýle.

Náš program podujatí by nebol možný bez štedrej a neustálej podpory našich sponzorov – veľké poďakovanie všetkým, ktorí nás v priebehu rokov podporovali!

You can find out about past events from reviews on our blog a obrázky na our Flickr page alebo Instagram. Nezabudnite zostať v obraze s náš kalendár nadchádzajúcich udalostí.

Interested in sponsoring an SLA Europe event?

SLA Europe works with a range of vendor partners to present high-quality events to benefit both members and sponsors.

K dispozícii máme množstvo možností, ranging from digital sponsorship opportunities via our website, mailing list, ako aj hostenie webinárov na významných odvetvových udalostiach.

Pri sponzorovaní jednej z našich akcií, budete môcť prezentovať a prezentovať našu členskú základňu a my môžeme vašu prezentáciu podporiť, aby oslovila typy profesionálov, ktorých chcete osloviť.

Viac informácií o našich udalostiach, alebo ak sa chcete stať sponzorom, kontaktujte Akcia Výbor.