Biblioteker | SLA Europa

New Professionals and Graduates Day

Calling all new and aspiring information and library professionals! SLA Europa, BIALL og CLSIG er glade for å invitere nye fagfolk, oppgradere traineer, Tidligere karriere bibliotekarer og studenter til deres felles New Professionals og Graduates Day den 15. mai,,en,Erfarne informasjonspersoner fra ulike sektorer i yrket vil gi et innblikk i deres roller og karriere og deling karriere,,en 2019. Experienced information professionals from different sectors of the profession will be providing […]

Les mer