Gwirfoddolwch gyda ni!

Gall Gwirfoddoli dros CLG Ewrop yn gyfle gwych i ymgysylltu mwy gyda'r proffesiwn ehangach.

Mae rhai manteision yn:

  • Rhwydweithio gyda y rhai sy'n ymwneud â ac yn aml yn arwain ffigurau yn y proffesiwn llyfrgell a gwybodaeth, yn ogystal ag oddi wrth amrywiaeth eang o sectorau;
  • Dysgu sgiliau trosglwyddadwy a gwerthfawr;
  • Mynychu, cyfrannu at a chadeirio cyfarfodydd (boed bron neu wyneb yn wyneb), ac yn gwneud gwahaniaeth go iawn i brofiad yr aelod ac wrth hyrwyddo y proffesiwn llyfrgell a gwybodaeth.

Enwebiadau ar gyfer swydd Llywydd Etholedig CLG Ewrop

Byddwn yn cyhoeddi pryd y bydd enwebiadau ar gyfer swydd Llywydd Etholedig CLG Ewrop 2022 ar agor.

Am ragor o wybodaeth, please see the terms of reference on the SLA Europe Nominations Committee webpage neu cysylltwch â'r Pwyllgor Enwebiadau yn .


Committees

Isod mae nifer o bwyllgorau o fewn CLG Ewrop y gallwch gymryd rhan gyda. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli i bwyllgor arbennig, yna cysylltwch â

Cyfathrebu Digidol Pwyllgor

Mae'r Pwyllgor Cyfathrebu Digidol (known as DigiComms) yn rheoli pob sianel cyfrwng cymdeithasol sydd CLG Ewrop yn bresenoldeb ar, maintains the SLA Europe website, and provides technical support and advice to the SLA Europe Board. Mae'r pwyllgor, with the Events team, hefyd yn sicrhau bod llif cyson o gynnwys newydd ar gyfer y blog; gan gynnwys adroddiadau digwyddiadau, features, and podcasts.

Gyrfa Cynnar a Gwobrau (ECC) 

Mae'r Pwyllgor Dyfarniadau Gyrfaoedd Cynnar a rhedeg y rhaglenni gwobrau CLG Ewrop ac yn annog cyfranogiad gweithwyr proffesiynol gyrfa gynnar yn CLG. The key annual award is the Gwobrau Gyrfa Cynhadledd Cynnar (ECCA), ac enillwyr blaenorol wedi bod yn weithgar mewn gwahanol agweddau ar CLG.

On occasion, SLA Europe works with other organisations to offer professional awards, gan ddefnyddio profiad SLA i greu cyfleoedd i fanteision gwybodaeth i gael mynediad i gyfleoedd datblygu.

Mae'r Pwyllgor Dyfarniadau delio â chyhoeddi a barnu y gwobrau (ynghyd â rhanbarthau a chyrff partner), ac yn helpu i godi ymwybyddiaeth o CLG, Ewrop CLG, ac adrannau cyd-noddi ymhlith y gymuned ehangach LIS.

Pwyllgor Digwyddiadau

Pwyllgor Digwyddiadau yn trefnu ac yn cyflwyno rhaglen gytbwys o ddigwyddiadau sy'n:

  • Hyrwyddo'r diwydiant / proffesiwn
  • Meithrin datblygiad personol a / neu broffesiynol
  • Darparu cyfleoedd rhwydweithio proffesiynol

Gall gynnwys gweithio gyda noddwyr posibl, cydweithio â chyrff a chymdeithasau proffesiynol eraill i ddarparu digwyddiadau ar y cyd, arloesi syniadau ar gyfer digwyddiadau y bydd ein haelodau yn mwynhau, marchnata ar gyfer digwyddiadau a threfnu lleoliadau a gwerthiant tocynnau.

Pwyllgor Aelodaeth 

Mae pwyllgor bach sy'n rhoi cyngor i aelodau presennol a darpar ac yn hyrwyddo manteision aelodaeth drwy weithgareddau wedi'u targedu, gan gynnwys cynnal a chadw CLG Ewrop listserv. Mae'r Pwyllgor Aelodaeth hefyd yn monitro adroddiadau aelodaeth ac yn darparu ystadegau lefel aelodaeth i'r Bwrdd yn ôl yr angen.

Cynrychiolwyr Rhanbarthol

Our regional representatives try and ensure that the SLA Europe Community is providing value to its members outside of London; yn enwedig trwy weithio gyda'r pwyllgor Digwyddiadau i drefnu digwyddiadau yn eu rhanbarthau perthnasol.