SLA Europa och information i dag, i samarbete med EBSCO, fram ett nätverk händelse under ILI 2012 på information styrning och riskhantering.

Robin Smith presenterade “Falska historier om information Risk” där han visade hur myter och katastrofer formar samhället Information Risk.

Robin är en etablerad författare, föreläsare och data journalist på riskhantering och Business Intelligence strategier förändring. Han fullföljer sin doktorsexamen i information risk och kommer att publicera "The Information Reader Riskhantering" i 2013.

Robin har vänligheten att dela sina bilder här. Falska historier om information Risk glider i pdf.

EBSCO