Announcing SLA Europas ledarskap för 2013 | SLA Europe

Efter ett mycket framgångsrikt år, Darron Chapman lämnar över ordförandeskapet i SLA Europa Stephen Phillips. Darron fortsätter sitt engagemang med styrelsen som tidigare VD. Vår nya SLA Europe tillträdande president för 2013 är Jackie Marfleet. Hela styrelsen för 2013 kan ses här. Här är några ord från vår nya president Stephen Phillips:

“2012 var ett fantastiskt år, har firat vårt 40-årsjubileum hade vi ett rikt program av händelser och ett par Firsts – inklusive en YouTube inlägg! Jag vill tacka alla de hårt arbetande medlemmarna i SLA Europe styrelse och kommittéer samt våra generösa sponsorer, som är avgörande för vår framgång. Funderar du på att 2013, mitt mål är att fortsätta att positionera SLA Europa i hjärtat av branschen genom att informera våra medlemmar om nya utvecklingar, att ge dem en möjlighet att bilda nätverk för att diskutera aktuella frågor och öka deras effektivitet i sina roller.”