SLA Európa President Elect 2018 invitation

Ako bývalý prezident a nominácie predsedu pre SLA Európu, Chcel by som požiadať o nominácie na pozíciu SLA Europe prezidenta volia na 2018. Úloha prezidenta je Elect 3 rok záväzok; and you will be required to act as Chapter President in 2019 and Past President in 2020. Ak máte záujem o ďalšie informácie o úlohe, kontaktujte nás prosím na nižšie uvedenej e-mailu.

We now invite you to provide your nominations for the role of President Elect 2018. The deadline for submissions is November 10th 2017.

Ak by ste predložiť nomináciu alebo chcete viac informácií, kontaktujte nás na nominations@sla-europe.org

 

Ďakujem.
John Z.

SLA Európa bývalý prezident