SLA Europe Webinar – Experimentera med Mind-Mapping: Koncept och verktyg med Hal Kirkwood

SLA Europe Webinar – Experimentera med Mind -Mapping: Koncept och verktyg med Hal Kirkwood

Mind-mapping är en teknik för individuell eller grupps kunskapsreflektion och hjärnstorming, möjliggör visualisering av begrepp och idéer.

Den kan också användas under instruktioner för att visa omfattningen av ett ämne eller för att arbeta i små grupper med brainstorming av möjliga lösningar på problem. En ytterligare användning är resurs- eller databasval.

Presentationen behandlade kort vad mind-mapping är, hur den kan användas, och undersökte ett urval av verktyg som används för att skapa tankekartor.

Nedan finns bifogad padlet som innehåller ytterligare information. Presentationen i sig kan hittas här och SLA Europes inspelning av webbseminariet kan också ses nedan och även på vår YouTube-kanal.

Om presentatören
Hal Kirkwood är Bodleian Business Librarian i Sainsbury Library vid Said Business School, University of Oxford. Han har haft denna befattning sedan april 2018. Före denna, han var affärsspecialist i Parrish Library of Management & Economics in the Krannert School of Management at Purdue University for 20+ år. Hal holds a Masters in Library & Information Science from the University of South Carolina. Hal har presenterat vid ett flertal nationella och internationella konferenser, as well as authored over a dozen articles in a variety of publications. Han är den närmaste tidigare presidenten för SLA.

Kontakt: hal.kirkwood@sbs.ox.ac.uk

 

 

Ladda ner bilagor