SLA Europe Conference

SLA Europe Conference, Caergrawnt

5-6 Medi 2019

Cynhaliodd CLG Ewrop ei chynhadledd gyntaf erioed ar,,en,Roedd hwn yn ddigwyddiad hynod lwyddiannus,,en,cyfranogwyr,,en,sy'n cwmpasu ystod eang o feysydd sydd o ddiddordeb i weithwyr proffesiynol gwybodaeth,,en,Roedd yn gyfle i ddysgu am ddatblygiadau cyfredol ac arfer da,,en,gwneud cysylltiadau proffesiynol ledled Ewrop a rhwydweithio â chydweithwyr o sefydliadau eraill,,en,Gellir dod o hyd i raglen y gynhadledd,,en,gan gynnwys cyflwyniadau o'r amrywiol sesiynau,,en,ynghyd â lluniau a dynnwyd dros y ddau ddiwrnod,,en 5-6 Medi 2019, yn yr amgylchedd cain o,,en,Coleg Newnham,,en Newnham College, yn y Prifysgol Caergrawnt. This was a highly successful event, gyda dros 60 participants, covering a wide range of areas of interest to information professionals. It was an opportunity to learn about current developments and good practice, make professional contacts across Europe and network with colleagues from other organisations.

The conference programme can be found yma, including presentations from the various sessions. We will publish a report from the event as soon as possible afterwards, along with photos taken over the two days.

Conference Gold Sponsors

Media Partner