SLA Europe Conference

SLA Europe Conference, Cambridge

5-6 September 2019

SLA Europe höll sin första konferens någonsin,,en,Detta var ett mycket framgångsrikt evenemang,,en,deltagarna,,en,som täcker ett brett utbud av intressanta områden för informationsarbetare,,en,Det var en möjlighet att lära sig om den aktuella utvecklingen och god praxis,,en,skapa professionella kontakter i hela Europa och nätverk med kollegor från andra organisationer,,en,Konferensprogrammet finns,,en,inklusive presentationer från de olika sessionerna,,en,tillsammans med foton tagna under de två dagarna,,en 5-6 September 2019, i den eleganta omgivningen av,,en,Newnham College,,en Newnham College, vid University of Cambridge. This was a highly successful event, med över 60 participants, covering a wide range of areas of interest to information professionals. It was an opportunity to learn about current developments and good practice, make professional contacts across Europe and network with colleagues from other organisations.

The conference programme can be found här, including presentations from the various sessions. We will publish a report from the event as soon as possible afterwards, along with photos taken over the two days.

Conference Gold Sponsors

Media Partner