Gweminar CLG Ewrop – Experimenting with Mind-Mapping: Cysyniadau ac Offer gyda Hal Kirkwood

Gweminar CLG Ewrop – Arbrofi gyda Mind -Mapping: Concepts and Tools with Hal Kirkwood Mind-mapping is a technique for individual or group knowledge reflection and brain-storming, enabling the visualisation of concepts and ideas. It can also be used during instruction to demonstrate the scope of […]

Darllen Mwy

SLA Europe Conference 2021: expressions of interest – Mehefin 2020

SLA Europe Conference 2021: expressions of interest – Mehefin 2020 SLA Europe delivered a very successful inaugural conference in Cambridge, in September 2019. Attended by over 60 delegates, it featured an outstanding combination of keynote speakers and breakout sessions. Various social opportunities, including the conference […]

Darllen Mwy

Datganiad CLG yn erbyn hiliaeth a thriniaeth anghyfartal

Yn ddiweddar, rhyddhaodd Pencadlys CLG eu datganiad yn erbyn hiliaeth a thriniaeth anghyfartal, y gallwch chi ddod o hyd iddo wedi'i gopïo isod. Cymuned Ecwiti Cymunedol Cynhwysiant Amrywiaeth CLG (DICE) hefyd yn darparu llawer o adnoddau i hyrwyddo cydraddoldeb yn y gymdeithas a'r proffesiwn, yn ogystal â lle ar gyfer trafodaeth agored […]

Darllen Mwy

Gweminar CLG Ewrop - Rheoli straen a straen meddyliol yr amgylchedd gwaith sy'n newid

Yr wythnos diwethaf, Cathrine Hertz-Sondergard (Pwyllgor Digwyddiadau) cymedroli cyflwyniad diweddar o'r enw, ‘Rheoli straen a straen meddyliol yr amgylchedd gwaith sy’n newid: ble i droi?’Mae’r weminar hon mewn cyfres o ddigwyddiadau ar-lein a gynhelir ac a drefnir gan CLG Ewrop mewn ymateb i’r pandemig […]

Darllen Mwy

Gweminar CLG Ewrop - Sut mae gweithwyr proffesiynol llyfrgell a gwybodaeth yn ymdopi yn ystod pandemig?

Yn gynharach yr wythnos hon, Stephen Phillips, cadeiriodd drafodaeth banel ddiweddar o'r enw, ‘Sut mae gweithwyr proffesiynol llyfrgell a gwybodaeth yn ymdopi yn ystod pandemig?’ Mae'r weminar hon mewn cyfres o ddigwyddiadau ar-lein sy'n cael eu cynnal a'u trefnu gan CLG Ewrop mewn ymateb i'r pandemig gan sicrhau y gall ein haelodau […]

Darllen Mwy

Summing up 2019 with Simon Burton

Summing up a great year for SLA Europe with Past President Simon Burton 2019 was another year of firsts for SLA Europe including our first conference. Rydym i gyd yn gwybod bod y proffesiwn gwybodaeth yn mynd trwy newid dwys sydd wedi arwain at rai newidiadau arfaethedig i […]

Darllen Mwy